Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)

Takıntı-Zorlantı Bozukluğu “Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB)”

Obsesif-Kompülsif bozukluk (OKB) obsesyonlar (takıntı) ve onların sebep olduğu kaygıyı azaltmak için yapılan zihinsel ve fiziksel eylemler olarak adlandırılabilecek olan kompulsiyonların (zorlantı) birlikteliği, ayrıca obsesyonlar ve kompulsiyonlar nedeniyle belirgin derecede işlevsellik kaybının yaşanıyor olmasıyla tanımlanmaktadır.
Obsesif-Kompulsif Bozukluk, obsesyonlar (takıntılar) ve kompulsiyonların (zorlantılar) görüldüğü, kişinin günlük yaşamını ciddi ölçüde etkileyebilen bir bozukluktur.

Kumar ve oyun (internet üzerinden) oynama bozuklukları da sizlere destek verdiğim durumlar arasındadır. Yapacağımız ilk görüşme neticesinde ihtiyacınız olan bilgilendirmeyi yaparım ve neler yapabileceğimize birlikte karar verebiliriz.

İlk görüşmeye yanınızda geçmişte kullandığınız ilaçlar, hastane yatışları varsa epikrizleri (çıkış notu), tetkikler ve sizi anlayabilmemi kolaylaştıracak diğer dokümanlar ile, varsa dinlememin size faydası olacağını düşündüğünüz yakınlarınız ile gelmenizi tavsiye ediyorum.

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)

Takıntı-Zorlantı Bozukluğu "Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB)" Nedir?

Obsesyon, istemsizce akla gelen, kişinin engelleme çabalarına rağmen inatçı bir biçimde tekrarlayan ve kişide klinik olarak belirgin bir sıkıntı oluşturan düşünce, imge ve dürtüleri tanımlamak için kullanılan terimdir.
Kompulsiyonlar ise obsesyonların neden olduğu sıkıntıyı azaltmak için istemli olarak sergilenen zihinsel ve davranışsal tepkiler şeklinde ortaya çıkmaktadır.
Obsesyon veya kompulsiyonlar kişinin yararına olan davranışların yerine geçebilmekte ve işlevselliklerinin önemli derecede bozulmasına sebep olabilmektedirler. Obsesif (takıntılı) düşünceler dikkatin toplamasını gerektiren bilişsel aktivitelerde zorlanmalara yol açabilmekte ya da buna benzer uyaranlardan kaçınma davranışına neden olarak günlük hayatta bazı kısıtlılıklar yaşanmasına sebep olabilmektedirler.  Kompulsiyonlar (zorlantı) ise, obsesyonların sebep oldukları kaygıyı giderme amacıyla yapılan zorlayıcı davranışlardır.  Örnek olarak; kendisine hastalık bulaşacağı endişesi yaşayan bir kişi yaşadığı obsesyonel sıkıntıdan kurtulabilmek için cildinin tahriş olması pahasına tekrar tekrar ellerini yıkayabilir. Başka bir örnekte ise; elektrik düğmelerini, yemek yaptığı ocağı, dış kapıyı, pencereyi, evdeki elektrikli cihazları kapatıp kapatmadığından emin olabilmek için diğer kişilere tekrar tekrar sorarak güvence arar, herhangi bir şekilde zarar oluşmasının olasılığı olmamasına rağmen defalarca kapatıp kapatmadığını kontrol eder.

OKB Belirtileri Nelerdir?

Bu kişileri aşırı düzenli, titiz ve kontrollü görünürler. Kuralcı ve ayrıntıcıdırlar. Obsesyonlar ve kompulsiyonlar kişiyi oldukça tedirgin eder. Bu durumun kendilerine büyük sıkıntı verdiğini ifade ederler. Genelde dikkatlidirler fakat yineleyen düşünce ve davranışlarda dikkatleri dağılabilir. Kişi saplantılarını genelde saçma bulur fakat engelleyemez.

En Sık Görülen Obsesyon (Takıntı) Belirtileri

 • Aşırı düzeyde şüphe duyma ve sürekli olarak güven-onay ihtiyacı,
 • Kir, pislik veya mikrop bulaşma korkusu,
 • Düzen, simetri, kusursuzluk ihtiyacı,
 • Hata yapmaktan korkma,
 • Sosyal olarak kabul edilemeyecek bir davranışta bulunarak başkalarına rezil olacağından korkma,
 • Diğer insanlara ya da hayvanlara zarar verme korkusu,
 • Günah işleme, şeytani bir şey yapma korkusu.

En sık görülen Kompulsiyon (Zorlantı) Belirtileri

 • Tekrar tekrar el yıkama, yıkanma,
 • El sıkışma, başkalarının dokunduğu yerlere/nesnelere dokunmama,
 • Kendisinin veya sevdiklerinin başına kötü bir şey geleceğinden korkma,
 • Kapı kilidini veya ütü, ocak gibi cihazları sürekli olarak kontrol etme,
 • Yiyecekleri belirli bir sıraya göre yeme,
 • Yapması gereken işleri belirli bir sırayla yapma,
 • Gündelik işlerini yaptığı sırada içinden ya da sesli olarak sayı sayma,
 • Devamlı olarak eşyaları belirli bir şekilde düzenleme,
 • Değersiz olan eşyaları atamama, toplayarak biriktirme,
 • Belli bir kelimeyi, cümleyi veya duayı sürekli olarak içinden tekrarlama.

OKB’ye Sebep Olan Nedenler Nelerdir?

OKB nedenleri arasında genetik/biyolojik sebepler, toplumsal/kültürel sebepler ve yetiştirilme tarzı gösterilmektedir.

OKB Sıklığı ve Yaygınlığı?

Hastalığın yaşam boyu yaygınlık oranı yaklaşık %2-3 düzeylerindedir. Genelde genç yaşta başlar. Büyük kısmı 18-25 yaşları arasında başlar. Fakat daha geç başlangıç da mümkündür.

OKB Teşhisi Nasıl Konur?

OKB tanısı obsesyon ve kompulsiyonların ortaya konmasıyla konur. Bu şikayetlerin gün içinde belli bir süreden uzun zaman sürmesi, günlük işleri ve hayatın akışını engelliyor olması gibi kriterleri vardır.

OKB Tedavi Yöntemleri

OKB tedavisinde birincil yaklaşımlar ilaç tedavisi ve bilişsel davranışçı terapidir. İlaç tedavisinde ilk tercih antidepresan ilaçlardır. Bu ilaçlarla iyileşme depresyon hastalarına nazaran daha yüksek doz ve daha uzun sürede sağlanabilmektedir. Gerekirse ek ilaçlarla güçlendirme yapılabilir. Yine de OKB hastalarının tedavisi zordur, uzun sürebilir ve hastaların bir kısmı tedaviden fayda görmeyebilir.

Çalışma
Alanlarım

https://psikiyatrist.net/media/2020/10/header01.png
Cinsel İşlev Bozukluğu

Cinsel yaşamınızda karşılaştığınız problemler sebebiyle bilgi almak veya sorunun çözümü için terapiye başvurmak için randevu alabilirsiniz.

https://psikiyatrist.net/media/2020/10/header-ilac.png
Psikofarmoloji

Hayatınızla ilgili karşılaştığınız sıkıntılar sebebiyle görüşme randevusu alabilirsiniz. Eğer bu durumunuzla ilgili, size uygun ve bu sıkıntılarla baş etmenizi…

https://psikiyatrist.net/media/2020/10/header-gebelik.png
Gebelik ve Lohusalık

Gebelik, kadında fiziksel, hormonal ve ruhsal anlamda olduğu kadar, aile dinamiklerinde, sosyal hayatında ve iş yaşamında da etkileri…

https://psikiyatrist.net/media/2020/10/bagimlilik-BG.png
Bağımlılık Tedavisi

Sadece kişiye değil aynı zamanda ailesine, arkadaş çevresine ve topluma da zarar vermesi sebebiyle ciddi sorunlara yol açan bağımlılığın önlenmesi.